ROZSAH ČINNOSTÍ

Rozsah činností a služieb poskytovaných architektonickou a projektovou kanceláriou APLAN:

• poradenská činnosť investorom a developerom

• prieskumné práce v stavebníctve

• architektonické služby

• projektové práce

• stavebný manažment

• konzultačná činnosť v stavebníctve

• inžinierska činnosť v stavebníctve

• výkon zodpovedného dozoru stavby

• výkon zástupcu investora

Goodfridays Ι aplan.sk © 2011