NAPÍSALI O NÁS

• Domy, ktoré sa prihovárajú mladej a rýchlej generácii, ABS 12/2007

• Nadstavba nemusí byť len čapica na starom dome, ABS 9/2007

• Moderná nadstavba na pozadí zákona a správcovstva, Správa budov 1/2007

• Mestské vily - Matejkova ulica, ARCH 2/2006

Goodfridays Ι aplan.sk © 2011