OCENENIA

• Stavba roka 2006 - cena Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR za najlepšie zvládnutý stavebný detail - Hotel Liptovský dvor, Liptovský Ján

• Bytový dom roka 2001 - cena Prvej stavebnej sporiteľne za Bytový dom ICT na Vajnorskej ulici 98 v Bratislave

• Stavba roka 2000 - cena Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR za najlepšie zvládnutý stavebný detail, rekonštrukcia Hotela Bôrik v Bratislave

• Najlepšia betónová konštrukcia 1996 - 97 - cena pri príležitostí Betonárskych dní 1998 (Katedra betónových konštrukcií a mostov SvF STU, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Tehliarsky zväz Slovenska) - Plynárenské centrum, Mlynské Nivy, Bratislava

Goodfridays Ι aplan.sk © 2011