PROFIL SPOLOČNOSTI

Projektová kancelária APLAN bola založená v roku 1994 v Bratislave. Svoju činnosť vykonáva na základe autorizačného osvedčenia Ing. arch. Gabriela Brogyányiho č. 0439AA vydaného Slovenskou komorou architektov a na základe autorizačného osvedčenia Ing. Ivana Grmana č. 1025*A1 vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

Za obdobie činnosti kancelárie bolo zrealizovaných viac ako 200 stavieb rôznej veľkosti a charakteru podľa projektov APLAN s.r.o.

Všetky projekty sú spracované formou generálneho projektanta, prípadne s výkonom inžinierskej činnosti alebo aj s výkonom stavebného manažmentu realizácie stavby.

Goodfridays Ι aplan.sk © 2011